Xe chuyên dụng

Xe chuyên dụng


Xe bồn chở cám, thức ăn chăn nuôi

Xe bồn chở cám, thức ăn chăn nuôi. Công ty ô tô Bảo Ngọc là đơn vị nhập khẩu, tư vấn thiết ...

Xe cứu hỏa ( Chữa Cháy)

xe cứu hỏa ( Xe chữa cháy Công ty ô tô Bảo Ngọc là đơn vị nhập khẩu, tư vấn thiết kế, ...

Xe chở gia súc, gia cầm

Xe chở gia súc, gia cầm Công ty ô tô Bảo Ngọc nhập khẩu, tư vấn thiết kế, đóng mới, cải tạo, ...

Xe nâng đầu chở máy công trình

Xe nâng đầu chở máy công trình Công ty ô tô Bảo Ngọc là đơn vị sản xuất, đóng mới, cải tạo, ...